Wat denk je zelf?

Vacatures

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé heeft per 1 augustus 2020 de volgende vacatures beschikbaar:

Docent economie

Omvang: ongeveer 0,4 fte (ongeveer 11 lesuren).  

Het betreft een vacature voor reguliere lesuren in overwegend de bovenbouw en een enkele lesuur in de onderbouw. De voorkeur gaat uit naar een 1e graadsbevoegdheid. De inschaling is in LB. 

Wij stellen het op prijs als u in uw brief in wilt gaan op de christelijke identiteit van onze school.

U kunt tot 25 mei 2020 reageren op de vacature door middel van een brief met CV te mailen naar school ter attentie van mevrouw B. Pelgrum, rector. Mailadres: info@cgbn.nl

 

Docent godsdienst

Omvang: ongeveer 0.4 fte (11 lesuren).  

Het betreft een vacature voor reguliere lesuren in de onderbouw. De voorkeur gaat uit naar een 1e graadsbevoegdheid. De inschaling is in LB. 

Wij stellen het op prijs als u in uw brief in wilt gaan op de christelijke identiteit van onze school.

U kunt tot 3 juni 2020 reageren op de vacature door middel van een brief met CV te mailen naar school ter attentie van mevrouw B. Pelgrum, rector. Mailadres: info@cgbn.nl

 

Informatie over bovengenoemde vacatures kunt u inwinnen bij mevrouw B. Pelgrum, tel: 058-2124471.

Op een van de andere locaties binnen de CVO-NF is/zijn de volgende vacature(s) beschikbaar. Voor meer informatie over deze vacature(s) klik op onderstaande link.

2020-05-28 Aanmelding ZAM docent AVO.pdf
2020-06-03 Aanmelding ESD Wiskunde 2e.pdf