Wat denk je zelf?

Vacatures

Op het Beyers Naudé is de volgende vacature beschikbaar:

Technisch onderwijsassistent (TOA) scheikunde / biologie
Het betreft een reguliere vacature, werktijdfactor: 0,8 fte (32 uur), inschaling: schaal 7

Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Informatie kunt u inwinnen bij de heer Pieter Miedema, conrector,  e-mail p.miedema@cvo-nf.nl

Heeft u belangstelling, dan kunt u uw motivatiebrief met CV vóór 22 januari 2021 sturen naar

vacature@cvo-nf.nl


Op (een van de) andere scholen binnen de Vereniging voor CVO in Noord- en West-Fryslân (CVO-nwf) zijn de volgende vacatures beschikbaar:


Docent Engels, havo 4 (locatie CSG Comenius, Mariënburg)
https://www.csg-comenius.nl/vacatures/vacatureoverzicht?news_id=937929

Docent Godsdient - maatschappijleer vmbo klas 3/4 (locatie CSG Anna Maria van Schurman Franeker)
https://www.annamaria.nl/actueel/vacatures