Wat denk je zelf?

Vacatures

Op het Beyers Naudé zijn momenteel geen vacatures.

Op een van de andere locaties binnen de CVO Noord-West Fryslân is de volgende vacature beschikbaar:

Teamleider, onderbouw havo (CSG Comenius, locatie Mariënburg)
Zie Vacatureoverzicht | CSG Comenius (csg-comenius.nl)

Docent GLV (CSG Comenius, locatie Zamenhof)
Zie Vacatureoverzicht | CSG Comenius (csg-comenius.nl)