Wat denk je zelf?

Scholen op de kaart

In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties via hun website presenteren. Dit doen zij aan de hand van ruim twintig onderwerpen. 

De resultaten per school zijn te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Via deze link kunt u de resultaten voor het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé bekijken.