Wat denk je zelf?

Schoolfoto's

Persoonsgegevens
Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto’s zullen wij aan de schoolfotograaf (fotomarcel.nl) de volgende gegevens verstrekken:
1. leerlingnummer (Magister) van uw zoon/dochter
2. voor- en achternaam van uw zoon/dochter
3. klas
4. uw e-mailadres

Wij verstrekken deze gegevens aan de schoolfotograaf zodat deze u van verdere informatie kan voorzien of anderszins contact met u op kan nemen met betrekking tot de jaarlijkse schoolfoto’s. Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft. Hier hebben wij als school geen invloed op.  Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de schoolfoto’s te ontvangen.

Grondslag en doeleinden
De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en de portret-en klassenfoto’s verwerken, omdat de schoolfotograaf daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Zonder deze gegevens kan de schoolfotograaf de portret- en klassenfoto’s niet maken en niet aan u leveren.  De schoolfotograaf gebruikt de gevraagde gegevens uitsluitend voor het koppelen van de portret- en klassenfoto’s bij de juiste naam en/of het benaderen van de ouders/verzorgers van leerlingen voor het bestellen van schoolfoto’s.  De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals hierboven omschreven. Dit alles is conform de AVG vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de schoolfotograaf en CVO-NF.

Bewaartermijn
De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens van uw zoon/dochter voor de periode van maximaal het lopende schooljaar. Daarna worden de gegevens volgens wettelijke richtlijnen vernietigd door de schoolfotograaf.

Bezwaar
Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw gegevens aan de schoolfotograaf kunt u voor de start van het nieuwe schooljaar dit schriftelijk (per e-mail) meedelen aan de leerlingenadministratie via lla@cvo-nf.nl.