Lef om te leren!

Vacature lid medezeggenschapsraad (oudergeleding)

Bericht geplaatst op: 7-3-2019Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is weer een vacature voor een ouderlid beschikbaar, per direct (wegens vertrek van een ouderlid). De MR roept ouders op zich voor deze vacature kandidaat te stellen. Als meerdere ouders zich melden, worden verkiezingen gehouden.

Wat houdt MR-werk in?
De MR vergadert circa acht keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden op woensdagmiddag van 16:00 - 18:00 uur.

Tijdens de vergaderingen worden uiteenlopende onderwerpen besproken die met het beleid van de school te maken hebben. Bij een deel van de onderwerpen heeft de MR adviesrecht en bij een ander deel instemmingsrecht. De MR adviseert de directie van de school.

Onderwerpen waarover door de MR wordt meegedacht zijn onder meer: meerjarenbegrotingen, verzuimbeleid, vakantieregelingen en beleidsvoornemens van directie over onderwijskwaliteit, renovatie/nieuwbouw, ICT, PR en arbeidsomstandigheden.

U kunt zich aanmelden
Vindt u het leuk mee te denken en te praten over het beleid van school, meldt u zich dan aan als kandidaat lid voor de MR. Graag horen wij uiterlijk deze maand van u.

U kunt zich aanmelden bij Juliette Ponsen, voorzitter van de MR.
telefoon: 06 - 53 76 18 14
e-mail: ponsen@me.com 

Ook kunt u bij haar meer informatie krijgen. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs.

Vriendelijke groet, 
namens de oudergeleding, 
Juliette Ponsen

Terug