Lef om te leren!

Beyers Naudélezing

Bericht geplaatst op: 6-11-2017Op zoek naar romantiek in de 21e eeuw en de waarde van feitenonderzoek in het post-truth tijdperk. Deze twee pijlers vormden het fundament onder de Beyers Naudélezing die Christiaan Triebert op 23 november uitsprak in ons schoolgebouw. Christiaan, inmiddels onder meer werkzaam voor onderzoeksplatform Bellingcat en de New York Times nam ons mee op zijn reizen tijdens en na zijn schoolperiode op het Beyers Naudé. Ook gaf hij een beeld van de wijze waarop hij onderzoeksjournalistiek bedrijft met gebruik van open-source bronnen.

Na de pauze ging Christiaan in gesprek met Japke Wiersema. Ook was er vanuit de zaal gelegenheid om vragen te stellen. Het werd zo een bijzondere avond die hopelijk veel van onze leerlingen en de andere aanwezigen heeft geïnspireerd.

 Terug