Wat denk je zelf?

'Masterclass' Latijn


Sinds april van dit jaar volgt een groep leerlingen uit de vierde klassen een speciaal programma Latijn dat het reguliere programma voor hen vervangt.
Deze ‘Masterclass’ heeft als uitgangspunt de klassieke, hoofdzakelijk Romeinse, oudheid, maar er wordt geprobeerd een verbinding te leggen met andere perioden in de geschiedenis.
Ook wordt aandacht besteed aan de wereld van vandaag. Het onderwerp van dit jaar is ‘ballingschap’. Het thema wordt besproken in een achttal bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst op 21 juni aanstaande zullen de leerlingen hun werkstukken presenteren.
Aan het programma wordt meegewerkt door interne en externe docenten. Gisteren was de beurt aan dr. R.E. de Rooij, universitair hoofddocent Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield een boeiend betoog over de grote Italiaanse schrijver Dante Alighieri, wiens leven en werken sterk zijn beïnvloed door zijn verbanning uit zijn geboortestad Florence.

Media
  • Unknown