Wat denk je zelf?

Voorlichting (online) ouders groep 8


Op donderdagavond 18 februari 2021 verzorgt onze school een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer:

- Wat betekent vwo en wat is een gymnasium?
- Wat maakt Beyers Naudé een bijzondere school?
- Wat bieden we uw kind en hoe begeleiden we uw kind daarbij?
- Wat vragen we wanneer uw kind zich op Beyers Naudé wil aanmelden?
- Wat is de rol van ouders in onze school?

U krijgt ook de gelegenheid om uw vragen stellen aan enkele medewerkers van de school én aan enkele ouders van leerlingen. De informatieavond vindt online plaats. Aanvang is om 19.30uur.

Ouders/verzorgers die belangstelling hebben, kunnen zich inschrijven via het formulier in het menu bij 'Groep 8'
Zie ook https://www.cgbn.nl/Groep-8/Voorlichting-ouders
Media
  • online voorlichting ouders 2