Wat denk je zelf?

Benoeming nieuwe rector


Zoals bekend gaat de rector van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, mevrouw Bernadette Pelgrum, de school aan het eind van dit kalenderjaar verlaten. Mevrouw Pelgrum gaat met vervroegd pensioen. In december nemen we afscheid van haar. Zij heeft Beyers Naudé 14 jaar lang met grote inzet en uitstekend geleid.
 
Het verheugt me te kunnen meedelen dat we erin geslaagd zijn om een opvolger te vinden. Dankzij een zorgvuldige procedure met een stevige benoemingsadviescommissie heeft de benoeming een breed draagvlak in de school en binnen onze organisatie CVO-nwf, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân.
 
Op 1 januari 2021 komt de heer (dr.) Dirk-Jan Dekker (46 jaar, Franeker) als nieuwe rector naar Beyers Naudé. Dirk-Jan is classicus en filosoof. Naar verwachting rondt hij daarnaast eind dit jaar een studie onderwijskunde af. Hij werkt sinds 2005 bij CSG Bogerman in Sneek, eerst als docent en sinds enige tijd als afdelingsleider vwo-bovenbouw. 

Dirk-Jan Dekker is gymnasiast in hart en nieren. Hij houdt van leren en geeft ook graag leiding aan leren en innoveren. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen rekenen op een energieke en benaderbare rector. Ook binnen de directieraad en het Service Centrum van CVO-nwf zien we uit naar zijn bijdrage en naar de samenwerking.

Te zijner tijd zal Dirk-Jan Dekker nader aan u en jullie worden voorgesteld.

Met een hartelijke groet,

Joost Visser, bestuurder
Media
  • nieuwe rector 1