Wat denk je zelf?

Derde besmette docent, extra alert op klachten


Een derde docent van onze school is deze week positief getest op het coronavirus. De leerkracht heeft deze week aan drie van onze klassen lesgegeven en verblijft inmiddels thuis. De ouders van onze leerlingen hebben we geïnformeerd. Uiteraard baart de huidige situatie ons zorgen. Vandaar dat we steeds nauw overleggen met GGD Fryslân. Zij hebben bij een bezoek aan de school geconstateerd dat de school de richtlijnen van het RIVM correct naleeft. Hierdoor is de kans op verspreiding van het virus op school minimaal. Daar we extra alert zijn, zijn extra maatregelen op dit moment niet nodig.

De schoolleiding en GGD Fryslân vinden dat de school in de eerste plaats een veilige omgeving voor de leerlingen en het personeel moet zijn. Vanuit die invalshoek is beoordeeld of leerlingen en personeel nu meer risico lopen dan elders. Dat is niet het geval. De betrokken docenten hebben geen nauw contact met leerlingen gehad. De RIVM-richtlijnen zijn op de juiste wijze in de praktijk gebracht. Als iedereen zich verder aan de landelijke gedragsregels houdt, is er ondanks de drie besmettingen geen noodzaak voor aanscherping van de maatregelen, constateert GGD Fryslân. De schoolleiding volgt dat advies.

Door deze drie besmettingen zijn we nu extra op onze hoede. Docenten weten dat ze zich bij de minste klachten moeten laten testen. Aan de leerlingen en hun ouders hebben we meegegeven om alert te zijn op klachten, thuis te blijven als er klachten opduiken en zich te laten testen. 

Media
  • corona 1