Wat denk je zelf?

Lege school in coronatijd


Nog maar ruim een week geleden was de kick-off van Going Global in een bomvolle schoolhal. De Ethiopische vlag en het hangnet met de eerste lege flessen om statiegeld in te zamelen voor Going Global zijn hier de stille getuigen van. Inmiddels bevinden we ons in een heel andere situatie. Het coronavirus houdt Nederland en de wereld in zijn greep. Na afgelopen zondag zijn de scholen gesloten en krijgen de leerlingen les op afstand. De Grote Avond op 1 april en de actiedag van Going Global op 8 april gaan niet door. In onderstaande nieuwsbrief van Edukans meer informatie over de huidige situatie voor het Going Global programma.

Nieuwsbrief scholen 18 maart 2020.pdf

De toetsweek voor de zesdeklassers gaat - zoals het nu lijkt - door, in aangepaste vorm en met strenge hygiënemaatregelen. Alle examenkandidaten zijn geïnformeerd over de gang van zaken volgende week en zijn in het bezit van het nieuwe toetsrooster. De lokalen zijn heringericht en schoon. We hopen dat de zesdeklassers zijn voorbereid en de toetsen volgende week in goede gezondheid kunnen maken. We wensen hen veel succes komende week!
Media
  • corona SE 6
  • corona 2
  • lege school 1
  • lege school 2
  • lege school 3