Wat denk je zelf?

Uitwisselingsweek met gymnasia Leer en Nordhorn


Deze week vindt de uitwisseling met onze Duitse partnerscholen in Leer en Nordhorn plaats. Onze deelnemers uit klas 3 hebben de eerste helft van de week bij hun Duitse maatjes gezeten en met hen lessen gevolgd op het Ubbo Emmiusgymnasium in Leer en het Gymnasium Nordhorn. Daarnaast hebben ze verschillende excursies gemaakt naar de Meyer Werft in Papenburg en de burcht in Bad Bentheim. De tweede helft van de week zijn de Duitse gasten bij ons in Leeuwarden. Zij zullen, naast het volgen van lessen,  rondleidingen krijgen door de stad, de Oldehove beklimmen, schaatsen bij de ijshal en het Fries Museum of het keramiekmuseum Princessenhof bezoeken. Daarnaast zullen de gastouders op donderdag een diner verzorgen voor alle deelnemers in de kantine. Wij vinden het altijd weer geweldig welke steun we krijgen van de gastouders om deze week mogelijk te maken. Dit jaar hebben we maar liefst 67 kandidaten die aan de uitwisseling deelnemen. Een record.

Deze uitwisseling vindt plaats in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRE) en wordt financieel ondersteund door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en door het Bundesland Niedersachsen.

Media
  • Leer Nordhorn 2020 1
  • Leer Nordhorn 2020 2
  • Leer Nordhorn 2020 3