Wat denk je zelf?

Our Future Leaders


Vrijdag 1 november was de slotbijeenkomst van de Our Future Leaders-cursus van de Recess College, waaraan 25 vijfdeklassers hebben meegedaan. Het doel was om terug te blikken op de periode tussen deze dag en de voorgaande cursusdagen, om na te gaan of en in hoeverre de cursus iets bij de leerlingen teweeg heeft gebracht. Hoewel sommige leerlingen geneigd bleken om hun eigen vooruitgang wat te bagatelliseren, valt in het algemeen wel te stellen dat ze hebben geleerd om analytisch naar zichzelf te kijken, in hun omgang met anderen vrijer te zijn en buiten hun vaste patronen te treden. In sommige gevallen zagen leerlingen bij elkaar duidelijke positieve veranderingen. 's Avonds vond er een afsluitende ceremonie plaats die de leerlingen zelf bleken te moeten organiseren. Deze mondde uit in een uitreiking van certificaten van deelname. De leerlingen kregen daarbij een persoonlijk woordje van de Recess College mee en werden -onverwacht - even door hun ouders toegesproken. De manier waarop zowel leerlingen als ouders onder woorden wisten te brengen waar het allemaal om te doen was geweest en wat dat voor hen had opgeleverd was indrukwekkend.
Media
  • Recess College