Wat denk je zelf?

Werken aan het profielwerkstuk


Terwijl de vijfdeklassers genieten van het Griekse klimaat en de Griekse cultuur zijn de zesdeklassers deze week druk bezig met hun profielwerkstuk.
Overal in de school zijn (proef)opstellingen gemaakt en wordt er veel informatie verzameld. Er worden enquêtes afgenomen en onderzoeksvaardigheden getest. 
De sfeer is zeer goed. 
Op de bijgevoegde foto zien we twee leerlingen die druk bezig zijn met onderzoek naar een elektrolytische cel.
Media
  • PWS