Wat denk je zelf?

Onderzoek haalbaarheid bestuurlijke samenwerking


Er is al enige tijd toenadering tussen CVO-NF (het bestuur van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, CSG Comenius en CSG Ulbe van Houten) en AMS in Franeker. De bestuurders zijn in gesprek en in februari hebben de beide raden van toezicht elkaar ontmoet.

Woensdag 11 april is de startbijeenkomst gehouden voor een onderzoek naar de haalbaarheid van verdere bestuurlijke samenwerking. Er zijn drie werkgroepen gevormd, onderwijs&identiteit, personeel en financiën&beheer. In de werkgroepen zitten vanuit beide organisaties vertegenwoordigers van de (G)MR-en en mensen met specifieke deskundigheid op de werkgebieden.
De bestuurders, Teo de Groot (AMS) en Joost Visser (CVO-NF), vormen met twee procesbegeleiders van adviesbureau BMC de stuurgroep.

Volgens de planning leveren de werkgroepen rond de zomervakantie een rapportage van hun bevindingen. Uit de rapportages wordt een totaalrapport opgesteld. Daarna begint de fase van besluitvorming en medezeggenschap. Het is de bedoeling om begin 2020 de besluitvorming af te ronden.

We zullen regelmatig communiceren over de vorderingen.

Joost Visser, bestuurder CVO-NF

Media
  • bestuurlijke samenwerking