Wat denk je zelf?

Met een vervoersapp naar school


Een verlaging van de stemgerechtigde leeftijd naar zestien jaar en een app waarmee leerlingen vervoer naar school kunnen regelen. Deze onderwerpen kwamen onder meer aan de orde in het scholierendebat op 8 maart op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.

De lijsttrekkers van de twee grootste partijen, Sander de Rouwe van het CDA en Marijke Roskam van de PvdA, gingen in de kantine met elkaar in debat voor voornamelijk vierdeklassers. Hoewel zij nog niet mogen stemmen, vormden ze een geïnteresseerd publiek. Eigenlijk, zo vond De Rouwe, zouden de jongeren zelfs de mogelijkheid moeten krijgen om naar de stembus te gaan. 'Ook al zijn jullie nog maar zestien of zeventien, jullie zijn betrokken en hebben een mening'. Dat voor de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd per wet geregeld moet worden, is een kwestie van tijd, zo stelt De Rouwe. Hij wijst daarbij op het vrouwenkiesrecht waar destijds ook met succes voor gestreden is.

Veel leerlingen komen met het openbaar vervoer naar school. Die reis verloopt niet altijd even snel en soepel. Ze vragen zich af of de provinciale politici dat probleem ook kunnen oplossen. Marijke Roskam stelde voor, naar het voorbeeld van Uber, een soort van vervoersapp te lanceren waarmee de scholieren het vervoer kunnen regelen. 'Die kant gaat het vast op', aldus Roskam.

Aan het eind van het debat stemden de leerlingen. Sander de Rouwe kwam op grond van de opgestoken vingers als winnaar uit de bus. De echte uitslag is pas op 20 maart als de provinciale verkiezingen worden gehouden.


Media
  • de Rouwe versus Roskam