Wat denk je zelf?

Missie en visie

Onderwijsvisie
Met het onderwijs wil het CGBN de leerlingen een stevige inhoudelijke basis bieden en een onderzoekende houding stimuleren. De Europese klassieke cultuur dient als uitgangspunt.

Visie op leren
Om te kunnen leren heeft de leerling ruimte, veiligheid, betekenis en inspiratie nodig. Door het stellen van grenzen schept het CGBN ruimte voor de creativiteit en originaliteit van de leerlingen. Het zien van samenhang en verbanden biedt overzicht en stimuleert een onderzoekende houding.

Missie
Wij bieden de leerling:
· een brede vorming om te kunnen functioneren in de maatschappij;
· een scala aan voorbereidende wetenschappelijke vakken staand in de Europese klassieke cultuur;
· een opleiding om zich zelfstandig in de wetenschap te kunnen ontwikkelen.

Motto
Het CGBN hanteert het motto 'lef om te leren'. Hiermee willen we uitstralen dat volgens ons leren niet vanzelf gaat, maar iets van ons vraagt; een onderzoekende houding, de wil om vragen te stellen en een open blik naar de wereld om ons heen.