Wat denk je zelf?

Missie en visie

Onderwijsvisie
Met het onderwijs wil het Beyers Naudé de leerlingen een stevige inhoudelijke basis bieden en een onderzoekende houding stimuleren. De Europese klassieke cultuur dient als uitgangspunt.

Visie op leren
Om te kunnen leren heeft de leerling ruimte, veiligheid, betekenis en inspiratie nodig. Door het stellen van grenzen schept het Beyers Naudé ruimte voor de creativiteit en originaliteit van de leerlingen. Het zien van samenhang en verbanden biedt overzicht en stimuleert een onderzoekende houding.

Missie
Wij bieden de leerling:
· een brede vorming om te kunnen functioneren in de maatschappij;
· een scala aan voorbereidende wetenschappelijke vakken staand in de Europese klassieke cultuur;
· een opleiding om zich zelfstandig in de wetenschap te kunnen ontwikkelen.

Motto
Het Beyers Naudé hanteert het motto 'Wat denk je zelf?''. Hiermee willen we het eigen kritische denken stimuleren. Niet alles voor zoete koek aannemen. Een onderzoekende houding. Hoe zit het (echt)? Fake news, social media, wat is waarheid? Maar ook: je gedachten over je zelfbeeld, je toekomstverwachting, waar droom je van? Die houding wordt zichtbaar gemaakt in de lessen.