Wat denk je zelf?

Een gezonde schoolkantine

In de kantine is voor leerlingen en medewerkers een aanbod van eten en drinken beschikbaar. Naast het aanbod van de automaten worden er op een aantal dagen in de week verse broodjes verkocht door leerlingen. De opbrengst van deze broodjes gaat jaarlijks naar een goed doel.

Al het aanbod in onze kantine voldoet aan de normen die er zijn voor gezonde schoolkantines, zoals die zijn gesteld door het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum heeft voor scholen een tool ontwikkeld (de kantinescan) waarmee snel in kaart gebracht kan worden of de normen gehaald worden. Deze tool hanteren wij jaarlijks en we hebben overleg met onze leveranciers over de uitkomsten. Voor meer informatie over deze kantinescan kunt u terecht op www.voedingscentrum.nl.