Wat denk je zelf?

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé valt samen met CSG Comenius en CSG Ulbe van Houten onder de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân (CVO-nf). Voor meer informatie over de vereniging en  de verschillende scholen kunt u terecht op de website www.cvo-nf.nl.

Op de website van de vereniging zijn verschillende documenten als download beschikbaar. Het gaat hierbij onder meer om de statuten, organisatiestructuur, de integriteitscode en de klachtenregeling. Klik op deze link voor een compleet overzicht van de beschikbare documenten.