Wat denk je zelf?

100 jaar Beyers Naudé

Op zondag 21 februari 2021 is het precies 100 jaar geleden dat de vergadering van de Vereeniging voor Gereformeerd Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs in Friesland besloot tot “stichting van een Gereformeerd Lyceum, subsidiair Gymnasium, te Leeuwarden”.

Dit eeuwfeest wordt gevierd op de volgende data:
wanneer?   wat?                voor wie?
 7 april 2022       lezingenavond      (oud-)leerlingen, (oud-)medewerkers, ouders    
 8 april 2022 jubileumdag in en om de school leerlingen
 9 april 2022 feestavond in de Harmonie (oud-)leerlingen, (oud-)medewerkers, ouders
 18 juni 2022 reünie in de school met presentatie van het jubileumboek  oud-leerlingen, (oud-)medewerkers

OPGAVE VOOR DE REÜNIE OP 18 JUNI 2022 VIA DEZE LINK