Wat denk je zelf?

Vrijwillige bijdrage

School organiseert allerlei extra’s naast het onderwijs. Bijvoorbeeld de huiswerkklas, bezoek aan een museum of een buitenlandse reis. Deze extra’s zijn toegankelijk voor alle leerlingen voor wie school ze organiseert. Soms vraagt school de ouders/verzorgers om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is in alle gevallen geheel vrijwillig. Ouders/verzorgers zijn dus niet verplicht om te betalen. Wanneer u als ouder/verzorger niet betaalt, dan hoeft u daarvoor geen reden op te geven. We sluiten geen leerlingen uit van deelname aan activiteiten, ook niet als de ouders/verzorgers geen bijdrage betalen.

De bijdrage van ouders/verzorgers is wel belangrijk om het aanbod in stand te kunnen houden. Als er te weinig budget is voor de geplande activiteiten, dan moet school andere activiteiten bedenken of de financiering anders regelen, zodat alle leerlingen mee kunnen doen. Of de extra activiteiten kunnen niet doorgaan.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een brief met daarin een overzicht van alle bijkomende kosten voor het betreffende leerjaar. Deze kosten zijn onder te verdelen in materiaalkosten en kosten voor excursies. De hoogte van de bijdrage en de besteding ervan wordt jaarlijks vastgesteld.