Wat denk je zelf?

Olympiadeschool

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is sindsjuni 2013 in het bezit vanhet keurmerk van OlympiadeSchool. Het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) kent dit keurmerk toe aan scholen die door middel van deelname aan Olympiades laten zien dat zij extra aandacht hebben voor talentontwikkeling in onder andere het bètaonderwijs. Wij stimuleren onze leerlingen door deel te nemen aan deze wedstrijden. De school organiseert olympiades voor de vakken aardrijkskunde, biologie, filosofie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde. De olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden in de genoemde vakken waar alle scholieren in de bovenbouw aan mee kunnen doen. Regelmatig dringen één of meer leerlingen door tot landelijke finales.

 

Het gaat om de volgende olympiades:

Aardrijkskunde Olympiade

Biologie Olympiade

Natuurkunde Olympiade

Scheikunde Olympiade

Wiskunde Olympiade

EUSO Nederland

INESPO Nederland

IJSO Nederland

Filosofie Olympiade