Wat denk je zelf?

Goethe – Zertifikat Deutsch

Op het Beyers Naudé bieden wij leerlingen naast het reguliere programma voor het schoolvak Duits de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het “Goethe- Zertifikat” , niveau B1 of B2. Dit certificaat is een officieel en internationaal erkend taaldiploma dat door het Duitse “Goethe Institut” wordt afgenomen.

De leerlingen doen een gedeelte van het examen (Lezen, Luisteren en Schrijven) op school. Het examenonderdeel: Spreken vindt in Amsterdam aan het “Goethe – Institut” plaats. Het voorbereidende oefenmateriaal wordt door school ter beschikking gesteld. Het examengeld en eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening.