Wat denk je zelf?

DELF

Diplôme d'Études en Langue Française

Naast het reguliere programma voor het schoolvak Frans bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het DELF-junior examen. DELF staat voor Diplôme d'Études en Langue Française. Dit is een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend internationaal diploma.

De leerlingen doen examen op B1 of B2 niveau van het Europees Referentie Kader (ERK). B1 is het zgn. ‘niveau indépendant’. Niveau B2 vervangt een meestal verplichte taaltoets bij het studeren aan een Franse universiteit. Het niveau wordt in overleg bepaald met de docent.

Het examen vindt deels op school plaats (lezen, luisteren, schrijven) en deels elders (spreekvaardigheid). De boeken voor deze cursus krijgen de leerlingen in bruikleen van school. Het examengeld en evt. reiskosten zijn voor eigen rekening.


Start cursus DELF-junior na de herfstvakantie schooljaar 2020-2021
Zie start cursus DELF 2020-2021.pdf