Wat denk je zelf?

Beyers Naudé Atelier (BNA)

Het Beyers Naudé Atelier is de verzamelnaam voor de verbreding en verdieping van ons onderwijsaanbod. BNA wordt georganiseerd voor klas 2 tot en met 5. Er zijn verschillende modules ontwikkeld die we de BNA-lessen noemen. Uitgangspunt van de BNA-lessen is dat leerlingen zelf een keuze maken. De vaste klassenindeling wordt hierbij losgelaten. 

De eigen keuze motiveert de leerlingen tot verrijking en verdieping. Bovendien leren ze met andere leerlingen uit parallelklassen samen te werken. Binnen de lessen is aandacht voor onderzoek en praktisch werk. Er kan gebruik gemaakt worden van gastdocenten en een uitstapje buiten de school behoort tot de mogelijkheden. 

De thema’s van de BNA-lessen zijn gebaseerd op de profielen van de bovenbouw:
Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. 

Leerlingen uit klas 2 volgen vanaf het begin van het schooljaar BNA-lessen en wisselen in het tweede halfjaar. Voor leerlingen uit klas 3 worden per semester vier verschillende BNA-keuzelessen aangeboden. Deze leerlingen volgen twee BNA-keuzelessen per jaar.

De leerlingen uit klas 4 en klas 5 volgen één  BNA-keuzeles per jaar. Klas 4 in het tweede semester en klas 5 in het eerste semester. De BNA-keuzelessen in het eerste semester voor klas 4 staan in het teken van wetenschapsoriëntatie.
De BNA-keuzelessen in het tweede semester voor klas 5 staan in het teken onderzoeksvaardigheden ter voorbereiding op het profielwerkstuk.