Wat denk je zelf?

Beroepenvoorlichting 4 maart 2020

Op woensdag 4 maart 2020 vindt de beroepenvoorlichting door ouders van het Beyers Naudé aan de leerlingen van klas 3 t/m 6 plaats. Graag willen we ouders van leerlingen vragen zich aan te melden via onderstaand formulier. 

Namens de ouderraad en de decanen alvast bedankt en tot 4 maart.


Aanmeldingsformulier beroepenvoorlichting