Wat denk je zelf?

Toneelgroep

Ieder jaar produceren leerlingen onder leiding van een toneelteam het toneelstuk voor de Grote Avond. Dat toneelteam bestaat sinds enkele jaren uit de docenten Elske van der Sluis, Ingrid Hummel en Hans Wigman. Vanaf oktober tot aan de uitvoering in het voorjaar (meestal in april) werken de spelers elke vrijdagmiddag van 13:30 tot 15:15 uur aan hun toneelvaardigheden en aan het stuk. Als de voorstelling nadert wordt er wel eens wat langer doorgewerkt.         

Het streven van het toneelteam is een in de loop der jaren gevarieerd programma te bieden en zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven een rol te spelen in het toneelstuk. Aangezien het aantal rollen in toneelstukken altijd beperkt is en de groep een werkbare grootte moet hebben heeft het toneelteam een (flexibele) grens gesteld van 20-25 leerlingen. Natuurlijk verloop en persoonlijke ontwikkeling leiden ertoe dat leerlingen vanzelf ‘grotere’ rollen krijgen.