Wat denk je zelf?

Jeugdkoor Beyers Naudé

Het Jeugdkoor Beyers Naudé bestaat uit zo'n 25 leerlingen uit alle leerjaren van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.

Ons repertoire varieert van pop- tot wereldmuziek. Meestal zingen we drie- of vierstemmig. We zingen op de vieringen, maar ook op het benefietconcert en de Grote Avond. In januari 2020 hebben we voor het eerst meegedaan aan het winterfestival voor koren in het natuurmuseum te Leeuwarden.